กิจกรรมคืนสู่สังคม

 

ประมวลภาพกิจกรรมคืนสู่สังคม ครั้งที่ 3 ปี 2561

ประมวลภาพกิจกรรมคืนสู่สังคม ครั้งที่ 3 ประจำปี 2561 วันเสาร์ที่ 7/11/2561 ทางบริษัทอุตสาหกรรมกล่องสยาม จำกัด ได้จัดทำโครงการ ปรับปรุงซ่อมแซม บ้าน กส. ครั้งที่3 โดยมีการคืนประโยชน์สุขให้แกพนักงานในบริษัท โดยมีอาสาสมัครพนักงานในบริษัท ไปช่วยกันทำการ ซ่อมแซมบำรุงในส่วนต่างๆของตัวบ้านพนักงานให้ดีขึ้นน่าอยู่มากขึ้น