กิจกรรมคืนสู่สังคม

 

ประมวลภาพกิจกรรมคืนสู่สังคม ครั้งที่ 2 ปี 2560

ประมวลภาพกิจกรรมคืนสู่สังคม ครั้งที่ 2 ประจำปี 2017 วันเสาร์ที่ 2 ธันวาคมคม 2017 ทางบริษัทอุตสาหกรรมกล่องสยาม จำกัด ได้จัดทำโครงการ ปรับปรุงซ่อมแซม บ้าน กส. ครั้งที่1 โดยมีการคืนประโยชน์สุขให้แกพนักงานในบริษัท โดยมีอาสาสมัครพนักงานในบริษัท ไปช่วยกันทำการ ซ่อมแซมบำรุงในส่วนต่างๆของตัวบ้านพนักงานให้ดีขึ้นน่าอยู่มากขึ้น