วิสัยทัศน์


ทีมกล่องสยามมุ่งมั่นพัฒนาตลาดบรรจุภัณฑ์ โดยเป็นผู้ให้บริการที่เสริมสร้างมูลค่าเพิ่ม และรักษาการเติบโตของธุรกิจอย่างยั่งยืน

นโยบายคุณภาพ

มุ่งมั่นผลิตสินค้าที่มีคุณภาพและบริการที่เป็นเลิศ พร้อมทั้งพัฒนาบุคลากรและระบบบริหารคุณภาพให้สอดคล้องกับมาตรฐานสากล เพื่อให้ลูกค้าติดใจและมอบความไว้วางใจแก่บริษัทฯ

วัตถุประสงค์คุณภาพ

Q-Quality ด้านคุณภาพ

  • เพิ่มความเชื่อมั่นด้านคุณภาพ สำหรับลูกค้าใหม่และลูกค้าเก่า
  • เพิ่มความตระหนักด้านคุณภาพให้กับพนักงาน
  • พัฒนาประสิทธิภาพในระบบบริหารคุณภาพ
  • ติดตามผลการขายให้บรรลุเป้าหมาย

C-Cot ด้ารลดต้นทุน

  • ลดความเสียในกระบวนการผลิต
  • พัฒนาประสิทธิภาพโดยรวมของเครื่องจักร

D-Delivery on time

  • เพิ่มประสิทธิภาพการส่งมอบสินค้าครบถ้วนตรงเวลา