ขอเป็นหนึ่งแรงใจ ร่วมพาไทย ฝ่าวิกฤตโรคร้ายไปด้วยกัน

 

พนักงาน บริษัทอุตสาหกรรมกล่องสยามทุกจำกัด ทุกท่าน ได้ร่วมแรงร่วมใจ บริจาค กล่องกระดาษลูกฟูก ให้กับโรงพยาบาลที่รักษา ผู้ป่วยโรค COVID-19 เพื่อบรรจุขยะติดเชื้อ(COVID-19)สำหรับนำไปทำลายต่อไป

ได้แก่โรงพยาบาลราชวิถี 350 ใบ โรงพยาบาลธรรมศาสตร์ 448 ใบ โรงพยาบาลจุฬา 448 ใบ สถาบันบำราศนราดูร 448 ใบ โรงพยาบาลรามาธิบดี 300 ใบ โรงพยาบาลทรวงอก 300 ใบ