สาสน์จากผู้บริหาร

คุณกำธร รัตนมังคละ

กรรมการผู้จัดการ


บริษัทอุตสาหกรรมกล่องสยามเป็นผู้ให้บริการด้านบรรจุภัณฑ์ครบวงจรโดยมีโรงงานผลิตกล่องกระดาษลูกฟูกพร้อมกับพันธมิตรสนับสนุนบรรจุภัณฑ์ชนิดอื่นๆ

บริษัทฯเป็นผู้ผลิตที่มีมาตรฐานคุณภาพสูงสุด ได้สร้างชื่อเสียงให้แก่ลูกค้าในระดับ MNC หลายอุตสาหกรรมในระยะเวลาร่วม 18 ปีที่ผ่านมาและยังคงรักษาต่อเนื่องมาจนถึงทุกวันนี้ ด้วยจรรยาบรรณและใจบริการที่เปี่ยมด้วย ประสิทธิภาพ ทีมงาน 175 ชีวิตของเราพร้อมให้บริการที่โดดเด่นและแตกต่างด้วยเทคโนโลยี อันทันสมัยเพราะเรามองว่าบรรจุภัณฑ์ คือการเพิ่มคุณค่าให้กับธุรกิจของท่าน

ขอเชิญผู้สนใจมาลองใช้การบริการของเรา เรารับรองการบริการที่เป็นไปตามข้อตกลง

Siam Carton Industry is a total packaging supplier, owning a production facility for corrugated cartons together with alliance in other key packaging products.

We are a target oriented supplier with 18 years of reputed service to many MNC's in a variety of industries.

Our 175 staff are trained to achieve total satisfaction for our customers, being equipped with technology and service ideology.

We aim to provide value added service to your company by differentiating our supply to meet your individual demands.