Wrap-Around

 

Wrap Around เป็นกล่องที่มีฝาปิดเปิดที่ด้านข้าง มีรูปทรงเตี้ย แต่มีความยาวค่อนข้างมาก เหมาะสำหรับสินค้าที่ถูกบรรจุโดยเครื่องอัตโนมัติ เช่น กล่องเครื่องดื่มชาเขียว

ตัวอย่างผลิตภัณฑ์