Assembly

 

Partitions & Pads: ชิ้นส่วนประกอบต่างๆ ภายในกล่อง ใช้สำหรับแบ่งกั้นและลดแรงกระแทกระหว่างสินค้า อีกทั้งยังช่วยเพิ่มความแข็งแรงให้กล่อง และการรักษารูปทรงที่สวยงามของกล่อง นิยมใช้มากสำหรับสินค้าที่ต้องการความปลอดภัยในการขนส่ง เช่น สินค้าหรือผลิตภัณฑ์ที่บรรจุขวดแก้ว เป็นต้น

ตัวอย่างผลิตภัณฑ์