วิสัยทัศน์


ทีมกล่องสยามมุ่งมั่นพัฒนาการเป็นผู้นำตลาดบรรจุภัณฑ์ โดยการเป็นผู้ให้บริการที่โดดเด่น

นโยบายคุณภาพ

มุ่งมั่นผลิตสินค้าที่มีคุณภาพและบริการที่เป็นเลิศ พร้อมทั้งพัฒนาบุคลากรและระบบบริหารคุณภาพให้สอดคล้องกับมาตรฐานสากล เพื่อให้ลูกค้าติดใจและมอบความไว้วางใจแก่บริษัทฯ

วัตถุประสงค์คุณภาพ

Q-Quality ด้านคุณภาพ

  • สร้างระบบการกำกับติดตามผลทีมขายให้มีศักยภาพและบรรลุเป้าหมาย
  • สร้างทักษะประสิทธิภาพความเป็นผู้นำอย่างมีประสิทธิภาพ
  • พัฒนาประสิทธิภาพในระบบบริหารคุณภาพ
  • เพิ่มความเชื่อมั่นด้านคุณภาพสำหรับลูกค้าใหม่และลูกค้าเก่า

C-Cot ด้ารลดต้นทุน

  • ลดความเสียในกระบวนการผลิต
  • ควบคุมอัตราสูญเสียในกระบวนการผลิต
  • เพิ่มผลผลิต (Productivity) (ชี้วัดโดยยอดขาย/หัว/ปี,Downtime,ผลผลิต)
  • ควบคุมต้นทุนการผลิต (Production Cost) ให้เป็นไปตามแผน

D-Delivery on time

  • เพิ่มประสิทธิภาพการส่งมอบสินค้าครบถ้วนตรงต่อเวลา
  • เพิ่มประสิทธิภาพการทำงานตัวอย่างที่ถูกต้องและรวดเร็วเพื่อสร้างความประทับใจให้แก่ลูกค้า