ประวัติบริษัท


บริษัท อุตสาหกรรมกล่องสยาม จำกัด ก่อตั้งเมื่อปีพ.ศ.2540 โดยมีผู้ถือหุ้นเป็นคนไทยทั้งหมด ซึ่งในขณะนั้นเป็นช่วงที่เศรษฐกิจของประเทศกำลังตกต่ำลง บริษัทฯ ดำเนินธุรกิจในด้านการผลิต และจำหน่ายแผ่นกระดาษลูกฟูกและ กล่องกระดาษ ลูกฟูก เริ่มแรกโรงงานผลิตตั้งอยู่ที่ อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี ต่อมาได้ย้ายมาอยู่ที่โรงงานแห่งใหม่ในปลายปี พ.ศ. 2540 ที่อำเภอบางปะหัน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยมีกำลังการผลิต 2,500 ตัน ต่อเดือน

 

บริษัท อุตสาหกรรมกล่องสยาม จำกัด มีนโยบายที่มุ่งมั่นในการผลิตกล่องกระดาษลูกฟูก ที่มีคุณภาพสูงในรูปแบบต่าง ๆ โดยคัดสรรกระดาษ และวัตถุดิบที่มีคุณภาพสูง ทั้งใน และต่างประเทศ ให้บริการลูกค้าด้วยมาตรฐานสูงสุด ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพของบุคลาการทุกระดับ เพื่อความเจริญเติบโตที่มั่นคง และผลตอบแทนที่เหมาะสมให้กับผู้ถือหุ้น และเป็นที่ยอมรับของลูกค้า